Kelan asiakastiedote

Hallituksen esityksen mukaan matkakorvausmenoista tulee edelleen säästää 25 miljoonaa euroa. Säästöt saadaan toteutettua korottamalla omavastuuosuuksia ja tehostamalla taksimatkojen yhdistelyä.
Sairausvakuutuslain (1224/2014) mukaan korvattavien matkojen omavastuuosuudet ovat lain vahvistamisen jälkeen seuraavat 1.1.2016 alkaen:

  • yhdensuuntaisen matkan omavastuu nousee nykyisestä 16,00 eurosta 25,00 euroon
  • vuotuinen omavastuu (nk. matkakatto) nousee nykyisestä 272,00 eurosta 300,00 euroon
  • taksimatkojen korotettu omavastuu nousee 32,00 eurosta 50,00 euroon.

Kelan asiakastiedote kokonaisuudessaan

Kela