Tietosuojaseloste

 
TIETOSUOJASELOSTE 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Jyväskylän Aluetaksi Oy 

Ailakinkatu 5 

40100 Jyväskylä 

(jäljempänä ”me” tai ”Jyväskylän Aluetaksi”). 

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ 

Toimitusjohtaja: 

Petri Palviainen

Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä 

+35850 517 1663

petri.palviainen@jytaksi.fi 

3. REKISTERIN NIMI 

Asiakasrekisteri 

4. MITKÄ OVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS 

Oikeutettu etu 

 • Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutettu etu, joko asiakassuhteen perusteella tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva. Voimme toimittaa ja kehittää palveluitamme paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Voimme täyttää sopimuslupauksemme ja velvollisuutemme sekä hoitaa asiakassuhdetta. Sähköinen suoramarkkinointi ja mainonnan kohdentaminen verkkopalvelussa ovat myös mahdollisia. 
 • Voimme käsitellä henkilötietoja markkinointi- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan käsitellä markkinointitoimissa, liiketoiminnassa ja järjestelmien käsittelyssä. Tällä tavalla voimme kehittää palveluvalikoimaamme ja asiakkaille tarjottavia palveluja.  

Lakisääteinen velvollisuus 

 • Laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi sopimusasioissa. 
 • Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä: 

–      kirjanpitosäädökset 

–      raportointi vero-, täytäntöönpano- ja muille viranomaisille 

Suostumus 

 • Tietyissä tilanteissa pyydämme asiakkaan suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Jos suostumus henkilötietojen käsittelyyn on annettu, on asiakkaalla oikeus myös peruuttaa suostumus. Esimerkiksi JYTAKSI APP -tilaussovelluksen käyttäminen vaatii suostumuksen. Lisäksi avoimen hakemuksen jättäminen sivuillamme vaatii suostumuksen.

5. MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME? 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaistamme ja palvelun käyttäjistä: 

 • Perustiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköposti. 
 • Sähköisten palveluiden käyttötiedot: esim. käyttöoikeuden edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; palvelun käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt rekisterinpitäjän sivustolle, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. 
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot: palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut, puhelutallenteet. 
 • Profiili- ja luokittelutiedot: Edellä kuvattujen tietojen, sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitus- yms. tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-/käyttäjä- ja markkinointisegmentit ja -profiilit. 
 • Rekrytointiin liittyvät tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti, rekisteröidyn tieto, mistä työstä hän on kiinnostunut, mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. MISTÄ SAAMME TIETOJA? 

Saamme tietoja ensisijaisesti suoraan asiakkaalta. Voimme kerätä uusilta asiakkailta nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin sopivan palvelun. 

Keräämme tietoa myös digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyistä viesteistä, kuten palautteista ja pyynnöistä. Tilauspuhelut nauhoitetaan ja tallennetaan. Tallenteita käytetään toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Turvallisuussyistä meillä on valvontakameroita tiloissamme. Valvontakameratallenteet ovat saatavilla vain viranomaisille heidän pyynnöstään. Tallentavasta videovalvonnasta on aina maininta.

Rekrytointitarkoitukseen saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeen kautta.

7. KENELLE LUOVUTAMME JA SIIRRÄMME TIETOJA SEKÄ SIIRRÄMMEKÖ TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?  

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Siirrämme rekisterin tietoja myös henkilöllisyyden todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota palveluita. Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Suostumuksella tai lainsäädännön mukaisesti tietoja luovutetaan lisäksi ulkoisille liikekumppaneille. Palvelutoimittajien kanssa on tehty sopimuksia, joiden johdosta henkilötietoja voidaan käsitellä Jyväskylän Aluetaksin puolesta. 

8  MITEN SUOJAMME TIEDOT JA MITEN PITKÄÄN SÄILYTÄMME NIITÄ? 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Tiedot hävitetään rekisterinpitäjän ja Yrityksen välisen asiakas-, toimittaja- tai muun suhteen päättymisen jälkeen tai sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että rekisteröity ei ole enää Yrityksen kontaktihenkilönä seuraavin poikkeuksin: 

 • Sähköisten palveluiden käyttötiedot ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan em. ajankohdasta. 
 • Anonymisoituja tietoja voidaan säilyttää pysyvästi. 
 • Rekisteröidyn perustiedot ja markkinointitiedot voidaan säilyttää pysyvästi suoramarkkinointitarkoituksia varten lain sallimissa puitteissa. 
 • Kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa edellä mainittujen säilytysaikojen jälkeen. Huom. rekisterinpitäjä säilyttää muilla perusteilla yritysasiakkaan tietoja, eli tietoja sellaisesta rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen käytöstä, kirjeenvaihdosta ja muusta yhteydenpidosta, jotka rekisteröity on suorittanut yritysasiakkaan edustajana sen puolesta ja lukuun, sillä ne eivät ole henkilötietoja. 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

9. MITKÄ OVAT SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ? 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Voit myös vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on pääsy tietoihisi, voit muokata niitä itse. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. 

10. KEHEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ? 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

Tietosuojaselostetta päivitetty 21.9.2022 liittyen rekrytointiin ja avoimeen hakemukseen sivuillamme.

Lataa Jytaksin tietosuojaseloste kameravalvonnasta

Verkkovierailun tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:

Jytaksi.fi -verkkovierailurekisteri.

Rekisterin pitäjä:

Jyväskylän Aluetaksi Oy 

Ailakinkatu 5 

40100 Jyväskylä 

(jäljempänä ”me” tai ”Jyväskylän Aluetaksi”). 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Oikeutetun edun peruste:

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät:

IP-osoite, vierailuaika ja vieraillut sivut.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät:

Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • IP osoite
 • Verkkovierailuaika
 • Sivut, joilla kävijä on käynyt

Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

Kolmannen osapuolen seurannat

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.

Henkilötiedon säilytysaika

Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan jytaksi.fi vastaavien henkilöiden käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

Sivustolla on käytössä Google Analytics -evästeet, joiden tiedot siirretään ja tallennetaan palvelimille, joita saattaa sijaita myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Ainoastaan määrätyillä Jyväskylän Aluetaksi ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia
yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet:

Käytämme sivuillamme evästeitä, voit lukea tästä lisää evästekäytännöt sivulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Jyväskylän Aluetaksiin sähköpostitse tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä sähköpostitse tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yrityksen tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
Ratapihantie 9
00521 Helsinki

p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.