Jytaksi takseja

Jytaksi vakiinnuttaa hinnoitteluaan tolppa- ja käsipystykyytien suhteen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on päivittänyt taksialalle antamaansa ohjeistusta 1.2.2019. Päivitetyssä ohjeistuksessa KKV on katsonut, että taksien enimmäishinnoittelusta mahdollisesti saatava kuluttajahyöty edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että enimmäishintaa sovelletaan kaikkiin saman tavaramerkin alla tarjottuihin kyyteihin. Aiemmassa KKV:n taksialalle antamassa ohjeistuksessa enimmäishinnat eivät ole koskeneet tolppa- tai käsipystykyytejä.

KKV:n ohjeistuksen päivityksen perusteella Jytaksi vakiinnuttaa hinnoitteluaan tolppa- ja käsipystykyytien suhteen. 1.2.2019 alkaen kaikki Jytaksin alla ajavat autot noudattavat Jytaksin määrittelemiä enimmäishintoja kaikissa tolppa- ja käsipystykyydeissä sekä Jytaksin tilauskanavien kautta tehdyissä kyydeissä. Jytaksin enimmäishinnat löydät osoitteesta http://jytaksi.fi/taksipalvelut/#taksimaksut.

Lisätietoa tiedotusvälineille Jytaksin hinnoittelun muutoksesta antaa toimitusjohtaja Esa Niemi, p. 050 435 3323.

Lisätietoa KKV:n päivityksestä taksialalle antamaansa ohjeistukseen voi lukea osoitteesta http://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/1.2.2019-kkv-paivitti-taksialalle-antamaansa-ohjeistusta/.