Millainen on luotettava taksi?

Voiko taksiin luottaa? Miten valitsen luotettavan taksin? Nämä kysymykset ovat asiakkailla usein mielessä taksia tilatessa. Suurin osa kuluttajista on kiinnostunut tietämään, onko tilattu kyyti luotettava ja turvallinen. Taksialan vapautumisesta on jo aikaa, lähes kaksi vuotta. Kuluttajilla oli tuolloin paljon mielipiteitä asiasta ja myös huolenaiheita. Yksi huolenaihe oli, voiko taksipalveluihin enää luottaa. Itseasiassa Taksiliiton kyselytutkimuksessa selvisi, että luottamus taksipalveluihin heikentyi taksialan vapautumisen myötä. Tuolloin tarkastelujaksona oli aika ennen lakimuutosta ja yhdeksän kuukautta lakimuutoksen jälkeen. Kyselystä ja tutkimuksesta on jo aikaa, mutta varmasti se on edelleen ihan vertailukelpoinen.

Jytaksi näyttäytyi ennen alan vapautumista luotettavana ja laadukkaana toimijana. Samoista tärkeistä laatukriteereistä haluttiin pitää kiinni myös taksialan vapautumisen jälkeen. Konkreettisesti tämä näkyy muun muassa siten, että Jytaksi-kuljettajat allekirjoittavat laatusopimuksen, ja heillä on ohjenuorana kuljettajan opas. Tässä blogitekstissä avataan hiukan, miten Jytaksin laatujärjestelmä toimii kuljettajien osalta ja käydään läpi luotettavan taksin tunnusmerkkejä.

Yksi tärkeä näkökulma luotettavuuteen ja laatuun on varmasti turvallisuus. Ainakin itse toivon pääseväni ehjänä perille lähtöpaikasta kohteeseen. Toivon kuljettajan ajavan järkevästi ja liikennesääntöjä noudattaen jättäen kaahailun väliin. Voimassaolevien liikennöintiohjeiden noudattaminen on asia, josta ei voi poiketa. Kaikkeen liikennöintiin ja ajamiseen valmistaa tietenkin kuljettajakoulutus, joka tarkoittaa taksinkuljettajakoulutuksen lisäksi erillisen Jytaksi-osion käymistä.

Turvallisuusnäkökulmaan liittyy myös vaitiolovelvollisuus asiakkaiden yksityisyyden turvaamiseksi. Joskus taksissa voi asiakas kertoa hyvin henkilökohtaisiakin asioita, mutta ne jäävät kuljettajan ja asiakkaan välisiksi asioiksi – tieto ei liiku eteenpäin. Asiakaspalvelun näkökulmasta luottamukseen kuuluu asiallinen ja kohtelias käytös. Sosiaalisessa mediassa voi joskus törmätä hyvinkin hämmentäviin kuljettajan ja asiakkaan kohtaamisiin. Pääkaupunkiseudulla eräs nuorehko nainen oli kohdannut toistuvasti tilanteita, joissa taksinkuljettaja oli udellut hänen nimeään ja puhelinnumeroaan. Nimen kuljettaja oli ilmeisesti saanut selville jostain ja lisännyt naisen Facebookissa kaverikseen. Tällainen toiminta ei ole sallittua. Jytaksin laatusopimuksen allekirjoittanut kuljettaja saisi kyseisestä toiminnasta sanktion erikseen nimetyn laaturyhmän toimesta. Kuljettajat eivät siis saa ehdotella mitään, ja keskustelutkin lähtevät liikkeelle asiakkaan aloitteesta. Taksissa saa siis istua hiljaa, eikä kuljettajan kanssa tarvitse rupatella, jos ei halua. Mahdollisissa keskusteluissa kuljettajia ohjeistetaan välttämään arkaluontoisia keskusteluaiheita, joita ovat esimerkiksi uskonto, politiikka, etninen tausta tai työsuhde.

Jytaksi-auton tulee olla ajovuoron alkaessa siisti sisältä ja ulkoa sekä kuljettajan pukeutunut liikennöintiohjeiden mukaisesti. Taksiautoissa ei tupakoida. Usein asiakkaat voivat pitää näitä asioita itsestäänselvyyksinä, mutta aivan kaikilla toimijoilla näin ei välttämättä ole. Kuljettajan tulee auttaa asiakasta autoon noustessa, mikäli hän apua tarvitsee. Paarien ja pyörätuolien kiinnittäminen täytyy olla asiallisesti hoidettu. Mielestäni auton siisteys on äärimmäisen tärkeää, koska asiakas maksaa koko palvelutapahtumasta – ei siis pelkästä kilometrimäärästä.

Korttimaksu taksissa
Asiakas maksaa koko palvelutapahtumasta – ei siis pelkästä kilometrimäärästä.

Yksi Jytaksin laatusopimuksen asioista on kyydin hintaan ja maksamiseen liittyvät asiat. Hinnasto löytyy taksien ulkopuolelta sekä kyydin hinnasta saa arvion Jytaksin kotisivujen taksalaskurin avulla. Kuljettaja pyrkii ajamaan asiakkaan kannalta edullisinta tai tarkoituksenmukaisinta reittiä. Jos asiakas pyytää ajamaan tiettyä reittiä kohteeseen, kuljettaja toimii asiakkaan toivomalla tavalla. Jos kuljettaja tekee esimerkiksi reittivirheen, tulee hänen oma-aloitteisesti hyvittää asiakkaalle virheestä johtuva lisähinta. Taksissa voi maksaa luotto-tai pankkikortilla tai käteismaksulla. Asiakkaalle on tarjottava aina kuittia – myös käteismaksua käytettäessä. Jos asiakas maksaa applikaatiolla, saa hän kuitin niin ikään sähköpostiinsa.

Kuitti- ja maksuasia onkin taksialalla herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Joskus koetaan, että taksinkuljettajat eivät osaa ajaa optimaalisinta reittiä, eivätkä myönnä virhettään. Nämä kokemukset ovat ikäviä, ja niistä tulisi aina reklamoida taksivälitysyhtiölle. Pitää muistaa, ettei monillakaan toimijoilla ole Jytaksilla sopimuksen tyyppistä laatusopimusta tai tarkkaa ohjeistusta kuljettajille. Jytaksin autosta saa asianmukaisen kuitin. Kaikkialla tai kaikissa takseissa tämä asia ei ole selvä, vaan kuitti voi olla jotain aivan muuta kuin oikeanlainen. Esimerkiksi paperilapulle kirjattu summa ilman ALV-erottelua tai muita tarkkoja tietoja ei ole kunnollinen kuitti. Sellaista kuittia ei pidä hyväksyä. Sosiaalisessa mediassa jaettiin taannoin muistilapulle kirjoitettu ”kuitti”, jossa oli ainoastaan kohde ja summa 45,- epäselvällä käsialalla. Muistilappu ei ole kuitti.

Asiallisesti työvaatteisiin pukeutunut kuljettaja herättää myös luottamuksen.

Jos miettii yleisesti luotettavan taksin tunnusmerkkejä, voi niitä olla ulkoapäin vaikea määritellä. Itse näen, että selkeä taksiyhtiön logo ja tunnusmerkki ovat tärkeitä. Näin voi etsiä esimerkiksi netistä tiedon yhtiöstä. Asiallisesti työvaatteisiin pukeutunut kuljettaja herättää myös luottamuksen. Hinnaston tulee näkyä selkeästi auton ulkopuolella. Jo ulkopuolelta siisti auto viestii luotettavuudesta, samoin kuljettajan olemus. Omalla kohdallani Jyväskylän alueella valinta on selkeä ja helppo, koska Jytaksi-logo on hyvin näkyvillä autoissa, ja tilausnumero on tuttu. Silloin valintaa ei tarvitse arpoa. Sen sijaan jollain toisella paikkakunnalla voi vaatia selvittelyä ja tietoa, mitä taksiyhtiöitä ylipäätään on olemassa. Onneksi tietoa on nykyään netin kautta hyvin saatavilla.

Turvallisia taksimatkoja kaikille!

Ninja
JYTAKSI-bloggaaja